• School of Education
 • 2021
  Greek
  302 pages
  Hadjicharalambous, Xenia
  Education
  • Η εν λόγω μελέτη χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, ορίζει το πρόβλημα  που γίνεται αφορμή για έρευνα και αναφέρεται στην κατάθλιψη, καθώς και τη συσχέτιση που μπορεί να έχει αυτή η ψυχική πάθηση με τα τραύματα που επισυμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Για να τεκμηριωθεί αυτή η προσπάθεια, καθίσταται αναγκαία η προσέγγιση αρκετών εννοιών που άπτονται των κάτωθι ερευνητικών ερωτημάτων:

   Πώς το αναπτυξιακό τραύμα συσχετίζεται με την κατάθλιψη;

   Πώς σχετίζεται η μετατραυματική διαταραχή του στρες με το τραύμα;

   Πώς σχετίζεται η μετατραυματική διαταραχή του στρες με την κατάθλιψη;

   Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην αποσύνδεση σώματος-πνεύματος και τη διαταραχή μετατραυματικού στρες;

   Υπάρχει συσχέτιση της σωματοποίησης με τα ενδοψυχικά τραύματα και την κατάθλιψη;

   Ποια η σχέση της διαπροσωπικής ευαισθησίας με την κατάθλιψη;

   Ο άνθρωπος που έχει υποστεί τραύμα σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του και πάσχει από κατάθλιψη, την ξεπερνά και οδηγείται στην μετατραυματική ανάπτυξη;

   Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το σχεδιάγραμμα πάνω στο οποίο βασίζεται η ερευνητική προσπάθεια και γίνεται ανασκόπηση των βασικών εννοιών: τραύμα, μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη, διαπροσωπική ευαισθησία, σωματοποίηση και μετατραυματική ανάπτυξη. Πρόκειται για έννοιες που αλληλοεπηρεάζονται και αλληλεπικαλύπτονται. Η προσέγγισή τους σε θεωρητικό επίπεδο, βοηθά στο να τεθεί η θεωρητική βάση, μέσα από μελέτες και ερευνητικές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το σημείο, αναπτύσσεται η έννοια της κατάθλιψης,  η θεραπεία της, το τραύμα που αποτελεί την αφορμή για την εμφάνισή της και παρουσιάζονται συσχετίσεις των εν λόγω εννοιών (τραύμα και κατάθλιψη), αλλά και επιπλέον ψυχικών παθήσεων, όπως το μετατραυματικό στρες (σχέση του μετατραυματικού στρες με το τραύμα), αλλά και η σχέση που διαφαίνεται ανάμεσα στην κατάθλιψη και τη διαταραχή του μετατραυματικού στρες. Η αποσύνδεση σώματος-πνεύματος, η σωματοποίηση και η διαπροσωπική ευαισθησία, αποτελούν έννοιες που αναδύονται και είναι υποστηρικτικές και βοηθητικές στην κατανόηση των προεκτάσεων της κεντρικής ψυχικής πάθησης, που μας απασχολεί και δεν είναι άλλη από την κατάθλιψη. Οι τελευταίες αναλύονται και συσχετίζονται με το τραύμα, την κατάθλιψη και το μετατραυματικό στρες. Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μετατραυματική ανάπτυξη και αναπτύσσεται η σχέση της με το τραύμα, το μετατραυματικό στρες και την κατάθλιψη.

   Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε η έρευνα, το διάστημα που χρειάστηκε, καθώς ταυτόχρονα γίνονται γνωστά τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση του ερωτηματολογίου, που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά: 1) Ερωτηματολόγιο ιατρικού ιστορικού και δημογραφικών στοιχείων, 2) Κλίμακα Μέτρησης Συνολικής Ανίχνευσης Ψυχικού Τραύματος (Global Psychotrauma Screen [GPS]), 3) Κλίμακα εστίασης στα βασικά χαρακτηριστικά των CPTSD και PTSD (International Trauma Questionnaire [ITQ]), 4) Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Ψυχικών Διαταραχών (Symptom Check List 90-R [SCL 90-R]) (Donias, Karastergiou & Manos, 1991) 5) Κλίμακα Εξέτασης Μετατραυματικής Ανάπτυξης (Post Traumatic Growth Inventory [PTGI]) (Calbari & Anagnostopoulos, 2010; Tedeschi & Calhoun, 1996).

   Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, τόσο σε επίπεδο ερωτημάτων και δημογραφικών και ιατρικών στοιχείων, όσο και σε επίπεδο κάποιων περιπτώσεων ανθρώπων που φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον το ψυχικό τους αποτύπωμα. Τέλος, μέσω του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS, παρουσιάζονται οι συσχετίσεις που μας ενδιαφέρουν στην προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο: η συσχέτιση του τραύματος με την κατάθλιψη, η συσχέτιση του τραύματος με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η συσχέτιση της μετατραυματικής διαταραχής του στρες με την κατάθλιψη, η σχέση της σωματοποίησης με το τραύμα και της σωματοποίησης  με την κατάθλιψη, η σχέση της διαπροσωπικής ευαισθησίας με την κατάθλιψη, η σχέση του τραύματος με τη μετατραυματική ανάπτυξη και της κατάθλιψης με τη μετατραυματική ανάπτυξη και η σχέση ανάμεσα στην αποσύνδεση σώματος-πνεύματος και τη διαταραχή μετατραυματικού στρες.

   Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, αναπτύσσονται οι παραπάνω συσχετίσεις, οι οποίες όμως συνδέουν σε αυτό το σημείο τις έρευνες σε διεθνές επίπεδο με την παρούσα έρευνα και παρουσιάζουν συγκλίσεις και αποκλίσεις με τα ερευνητικά αποτελέσματα.

  Depression and its relationship to developmental trauma
  English
  • This study is divided into five chapters. The first chapter defines the problem that causes research and refers to depression as well as the correlation that this mental condition may have with the injuries that occur during human life. To substantiate this effort, it is necessary to approach several concepts related to the following research questions:

   How does developmental trauma correlate with depression?

   How is post-traumatic stress disorder related to trauma?

   How is post-traumatic stress disorder related to depression?

   Is there a correlation between body-mind disconnection and post-traumatic stress disorder?

   Is there a correlation between somatization with intrapsychic trauma and depression?

   What is the relationship of interpersonal sensitivity to depression?

   Does the person who has suffered trauma at any stage of his life and suffers from depression, overcome it and is he or she driven to post-traumatic growth?

   The second chapter presents the blueprint on which the research effort is based and reviews the basic concepts: trauma, post-traumatic stress, depression, interpersonal sensitivity, somatization and post-traumatic growth. These are concepts that affect and overlap each other. Their theoretical approach, helps to establish the theoretical basis through studies and research efforts at international level. At this point develops the concept of depression and its treatment, the trauma that is the reason for its occurrence and there are associations of these concepts (trauma and depression) but also mental conditions such as post-traumatic stress (relationship of post-traumatic stress with trauma) and the relationship that emerges between depression and post-traumatic stress disorder. Body-spirit disconnection, somatization and interpersonal sensitivity are concepts that emerge and are supportive and helpful in understanding the implications of the central mental condition that concerns us and is none other than depression. The latter are analyzed and correlated with trauma, depression and post-traumatic stress. Finally, special reference is made to post-traumatic growth and its relationship with trauma, post-traumatic stress and depression develops.

   The third chapter presents the way in which the research was done, the time it took as the psychometric tools used to compose the questionnaire that was distributed electronically are known: 1) medical history and demographics questionnaire, 2) Global Psychotrauma Screen measurement scale (GPS), 3) Focus scale on the basic characteristics of CPTD and PTSD (International Trauma Questionnaire [ITQ]), 4) mental disorder self-assessment scale (Symptom Check List 90-R [SCL 90-R]) (Donias, Karastergiou & Manos, 1991) 5) post Traumatic growth Inventory (PTGI) (Calbari & Anagnostopoulos, 2010; Tedeschi & Calhoun, 1996).

   The fourth chapter presents the results obtained from the analysis of the data collected both at the level of questions and demographic and medical data and at the level of some cases of people who seem extremely interested in their mental footprint. Finally, through the SPSS statistical analysis program, the associations that interest us in the approach of the research questions raised in the first chapter are presented: the Association of trauma with depression, the Association of trauma with post-traumatic stress disorder, the Association of post-traumatic stress disorder with depression, the relationship of somatization with trauma and somatization with depression, the relationship of interpersonal sensitivity with depression, the relationship of trauma to post-traumatic growth and depression to post-traumatic growth and the relationship between body-mind dissociation and post-traumatic stress disorder.

   In the fifth and final chapter, the above correlations are developed, which, however, link the research at international level to the present research and present convergences and divergences with the research.

  H κατάθλιψη και η σχέση της με το αναπτυξιακό τραύμα

  1. MSc thesis
  2. greek
   1. Education