• School of Education
 • 17 August 2023
  Greek
  75 p.
  • Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη ΦτΕ αποτελούν πεδίο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος αφού διαμορφώνουν τις στάσεις που διατηρούν οι μαθητές, ενώ φαίνονται να συνδέονται και με την επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ερευνητών για την χάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών και διαμόρφωση διδακτικών προσεγγίσεων. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με την επιστήμη και τη φύση της καθώς και η διερεύνηση των αντιλήψεων τους για τον ρόλο της επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή ζωή. Επιπρόσθετοι στόχοι της έρευνας ήταν η διερεύνηση του ρόλου των γονιών, συγκεκριμένα του επαγγέλματος τους, στην διαμόρφωση αντιλήψεων καθώς και η συσχέτιση των αντιλήψεων των μαθητών για τη ΦτΕ με τις επαγγελματικές τους βλέψεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 163 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι φοιτούσαν σε σχολεία της Λεμεσού, κατά τη σχολική χρονιά 2021- 2022. Για την προσέγγιση των ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου και οι απαντήσεις των μαθητών έτυχαν στατιστικής ανάλυσης. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας, φάνηκε πως οι αντιλήψεις των μαθητών για τη ΦτΕ είναι ανεπτυγμένες σχετικά με τη θεωρητικά εξαρτημένη βάση της και τον δυναμικό χαρακτήρα της, αφού αναγνώρισαν ότι το υπόβαθρο των επιστημόνων επηρεάζει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και εξέφρασαν το ενδεχόμενο η επιστημονική γνώση να υποστεί αλλαγές. Παρά την κατανόηση σημαντικών πτυχών της ΦτΕ, οι μαθητές υποστήριξαν την ύπαρξη μίας καθολικής επιστημονικής διαδικασίας, η οποία στηρίζεται σε συγκεκριμένα βήματα, από τα οποία οι επιστήμονες δεν παρεκκλίνουν. Αναφορικά με τη χρησιμότητα της επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή ζωή, οι μαθητές αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η επιστημονική γνώση στη δραστηριοποίηση του σύγχρονου πολίτη, όμως δεν εντοπίζουν σύνδεση της σχολικής γνώσης με πτυχές της καθημερινότητας τους. Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη ΦτΕ, δεν επηρεάζονται από το επάγγελμα των γονιών αφού μέσα από τα αποτελέσματα δεν προέκυψε διαφοροποίηση των αντιλήψεων. Τέλος, οι επαγγελματικές βλέψεις των μαθητών προσανατολίζονται σε επαγγέλματα STEM, όταν κατέχουν ανεπτυγμένες αντιλήψεις σχετικά με τον δημιουργικό χαρακτήρα της επιστήμης.

  Οι αντιλήψεις των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη ΦτΕ και τη χρησιμότητα της επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή ζωή: ποιες είναι, πως διαμορφώνονται από το επάγγελμα των γονιών και πως διαμορφώνουν τις επαγγελματικές βλέψεις των μαθητών.

  1. MSc thesis
  2. greek
   1. Nature of science -- Education, Secondary