• School of Business
 • May 2023
  Greek
  477 pages
  • Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτίμηση των εξαγορών και η εξερεύνηση του ρίσκου αποτυχίας και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη μοντέλου χρηματοοικονομικού ελέγχου των Ε&Σ προς μείωση του ρίσκου αποτυχίας και απώλειας της αξίας των μετόχων, γεγονότα τα οποία επιτεύχθηκαν στην παρούσα έρευνα. Το μέσο της υποστήριξης του σκοπού επιτεύχθηκε διαμέσου της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και σύνδεσης πολλαπλών ποσοτικών μεθόδων αποτίμησης των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο την περίοδο 1999 έως 2015, με επέκταση του χρονικού ορίζοντα ανάλυσης των εξαγορών μέχρι το 2020, περίοδο η οποία κάλυψε και τη μετάεξαγορά εποχή για να αποτιμηθεί το αποτέλεσμα. Η έρευνα κατέδειξε ότι η πλειοψηφία των εξαγορών απέτυχε να προσδώσει αξία στους μετόχους και διαμέσου της χρήσης συνδυασμού πολλαπλών μεθόδων καταγράφηκαν τα ακόλουθα δεδομένα: (α) οι δείκτες απόδοσης ROA και ROE κατέδειξαν σημαντική επιδείνωση μετά την εξαγορά, (β) επιδείνωση των λογιστικών δεικτών οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως μεταβλητές ελέγχου, (γ) το ρίσκο αποτυχίας μετρούμενο μέσω του δείκτη του Μοντέλου Altman Ζ Score κατέδειξε επιδείνωση μεταξύ Υ0 vs Y5 όπου ποσοστό της τάξης του 61% φέρει ρίσκο αποτυχίας στο Υ5. Στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκαν εφαρμογές προς κάλυψη ερευνητικών κενών της διεθνούς βιβλιογραφίας σε πεδία εφαρμογής πολλαπλών ποσοτικών μεθόδων σε μακροχρόνια βάση και περαιτέρω εξερευνήθηκε το ρίσκο αποτυχίας σε βάθος πέντε ετών όπου ελάχιστη έρευνα εντοπίστηκε σε αυτό το πεδίο. Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα συγκεκριμένα πεδία: (α) καταγράφεται η αποτίμηση των εξαγορών σε βάθος χρόνου με βάση ανάλυσης το μοντέλο Altman Z Score, (β) ίσως για πρώτη φορά εφαρμόστηκε η χρήση της ολιστικής μεθόδου ανάλυσης του δείκτη Ζ Score, (γ) καταγράφεται ίσως για πρώτη φορά στις εξαγορές ότι ο δείκτης Ζ Score οδηγείται από τον δείκτη ρευστότητας κατά 85% και κατά δεύτερο λόγο από τον δείκτη χρέους κατά 70%, γεγονός στο οποίο υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το ρίσκο αποτυχίας ή χρεοκοπίας οδηγείται κυρίως από τον δείκτη ρευστότητας όπου σε όλα τα έτη μετά την εξαγορά Υ1- Υ5 ο διάμεσος είναι κάτω του ορίου ασφαλείας για να αυξηθεί το ρίσκο με την επιδείνωση του διάμεσου δείκτη χρέους στα έτη Υ4 και Υ5 και (δ) καταγράφεται για πρώτη φορά η ανάπτυξη ανάλυσης ευαισθησίας ως προς την καταγραφή του σημείου των κρίσιμων δεικτών ρευστότητας CR και χρέους DR σχετικά με την προοπτική μείωσης του ρίσκου αποτυχίας. 

  Valuation of Acquisitions in Related or Unrelated Industries and Exploration of the Risk of Failure in Cyprus
  English
  • The purpose of this research is the valuation of acquisitions and the exploration of the risk of failure and furthermore the development of a financial control model of M&A to reduce the risk of failure and loss of shareholder value, objectives which were achieved in this research. The purpose was achieved through the financial analysis and correlation of multiple quantitative valuation methods of the acquisitions carried out in Cyprus in the period 1999 to 2015, extending the time horizon of the analysis of the acquisitions until 2020, a period which also covered the post-acquisition time to evaluate the result. The research showed that the majority of acquisitions failed to deliver shareholder value and through the use of a combination of multiple methods, the following data were recorded: (a) performance indicators ROA and ROE showed a significant deterioration after the acquisition, (b) deterioration of accounting ratios which were used as control variables, (c) the risk of failure measured through the Altman Model Z Score indicated a deterioration between Y0 vs Y5 where a percentage of 61% has a risk of failure in Y5. In the present research, applications were adopted to cover research gaps in the international literature in fields of application of multiple quantitative methods on a long-term basis and further explored the risk of failure over a five-year period where limited research was identified in this field. The following specific fields were applied: (a) the valuation of acquisitions over time is recorded based on the analysis of the Altman Z Score model, (b) perhaps for the first time was applied the holistic method of analysis of the Z Score index, (c) it is recorded perhaps for the first time in acquisitions that the Z Score is driven by the liquidity ratio by 85% and secondly by the debt ratio by 70%, a fact in which there is strong evidence that the risk of failure or bankruptcy is mainly driven by the liquidity ratio where in all post-acquisition years Y1- Y5 the median is below the safety margin to increase the risk with the deterioration of the median debt ratio in years Y4 and Y5 and (d) the development of a sensitivity analysis is recorded for the first time in terms of recording the point of critical liquidity ratio CR and debt ratio DR on the prospect of reducing the risk of failure.

  Αποτίμηση των Εξαγορών σε Συγγενικές ή Μη Συγγενικές Βιομηχανίες και εξερεύνηση του ρίσκου αποτυχίας στην Κύπρο

  1. PhD thesis
  2. greek
   1. Business Administration -- Accounting