• School of Education
 • January 2016
  Greek
  112 pages
  Pittas, Evdokia
  Special Education
  Original: Unic - Rules: RDA
  • Σκοπός της παρούσας συγχρονικής εργασίας (cross-sectional study) είναι να διερευνήσει κατά πόσο οι Φωνολογικές και Αρθρωτικές Διαταραχές λειτουργούν ως προβλεπτικός παράγοντας στην επίδοση της Ορθογραφημένης γραφής και Ανάγνωσης στην πρώτη σχολική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η επίδοση παιδιών στην ανάγνωση και την ορθογραφία τα οποία φοιτούσαν στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου και παρουσίαζαν προβλήματα σε αρθρωτικό – φωνολογικό επίπεδο.  Αρχικά παρουσιάζονται έρευνες επί του θέματος οι οποίες διαπιστώνουν τη συστηματική σχέση μεταξύ επιπέδου φωνολογικής επίγνωσης και μάθησης του γραπτού λόγου (ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής),  σε διεθνές κυρίως επίπεδο, αφού με βάση τα ελληνικά δεδομένα δεν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες, κάτι το οποίο αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για την ερευνήτρια να διεξάγει τη συγκεκριμένη έρευνα.  Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Καλαμάτας, σε 11 δημοτικά σχολεία του Νομού Μεσσηνίας. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 55 παιδιά (28 αγόρια και 27 κορίτσια), ελληνικής καταγωγής, τα οποία φοιτούσαν στην Α, Β και Γ τάξη του δημοτικού σχολείου. O χρόνος πραγματοποίησης της έρευνας ήταν από τον Νοέμβριο του 2014 έως και τον Μάρτιο του 2015. Τα παιδιά αξιολογήθηκαν σε ατομική βάση χρησιμοποιώντας πέντε σταθμισμένα εργαλεία: τη Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης (Ομάδα  έρευνας Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών, 1995), το Αθηνά Τεστ-Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης –Αναθεωρημένη και βελτιωμένη επανέκδοση του τεστ   (Παρασκευόπουλος Ι. Παρασκευοπούλου Π, 2011), το Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας (Τάφα Ε, 1995), η Δοκιμασίας Ορθογραφικής Δεξιότητας (Μουζάκη, 2007) και η κλίμακα «Ομοιότητες» από το WISC III  (Γεώργας, Παρασκευόπουλος, Μπεζεβέγκης, & Γιαννίτσας, 1998). Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι παιδιά με αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή, τα οποία φοιτούν στις 3 πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, εμφανίζουν δυσκολίες τόσο στην αναγνωστική ικανότητα όσο και στην γραφή κι ορθογραφία. Επίσης, τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα τα οποία κατατάχθηκαν στην κατηγορία της σοβαρής αρθρωτικήςφωνολογικής διαταραχής, ήταν και αυτά τα οποία σημείωσαν τις χαμηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες της ορθογραφημένης γραφής. Τα παιδιά με Μέτρια Αρθρωτική-Φωνολογική διαταραχή παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση στο τεστ Ανάγνωσης σε σχέση με την επίδοση των παιδιών με Ήπια Αρθρωτική-Φωνολογική διαταραχή, ενώ τη χαμηλότερη επίδοση είχαν τα παιδιά με Σοβαρή Αρθρωτική-Φωνολογική διαταραχή.   

  Οι Φωνολογικές και Αρθρωτικές Διαταραχές ως προβλεπτικός παράγοντας στην επίδοση της Ορθογραφημένης γραφής και Ανάγνωσης στην πρώτη σχολική ηλικία: Μια συγχρονική μελέτη στην Ελληνική γλώσσα

  1. MSc thesis
  2. greek
   1. Special Education
  3. Original: Unic - Rules: RDA