• School of Education
 • May 2016
  Greek
  275 pages
  Alexiou, Petros
  Original: Unic - Rules: RDA
  • Η παρούσα έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της α) στο εάν επηρεάζει και σε ποιο βαθμό, μεταξύ άλλων ιδεολογικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που επενεργούν πάνω στο εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, η εφαρμογή κυρίως των αρχών της ΚΠ στα παλαιότερα ΑΠΣ που πλαισίωναν το ΔΕΠΠΣ αλλά και στα νεότερα ΠΣΝΣ του ΣΔΝΣ τις τοποθετήσεις-στάσεις των μαθητών/-τριών πάνω σε καίριες πτυχές τόσο της Παιδείας όσο και της Παραπαιδείας στην Ελλάδα της Κρίσης και β) στο πώς αυτό, με τη σειρά του, επιδρά στην ήδη προωθούμενη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Εκπαίδευσης στον τόπο. Ακολούθως, εξειδικεύεται το θέμα μελέτης και διατυπώνονται, διαδοχικά, το πρόβλημα που απασχολεί τη συγκεκριμένη έρευνα, ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικές υποθέσεις. Στη συνέχεια υπογραμμίζονται αφενός η αναγκαιότητα και αφετέρου η σημασία της έρευνας, ενώ ακολούθως γίνεται η οριοθέτησή της, με την αδρομερή περιγραφή των διαδικασιών και των συνθηκών μέσα στις οποίες αυτή πραγματώθηκε.
   Η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση τόσο στο εθνικό όσο και το διεθνές πεδίο, η οποία έπεται, αποσκοπεί στην ανάδειξη και διασαφήνιση των βασικών εννοιών-όρων που απασχολούν την έρευνα, αλλά και της μεταξύ των συγκεκριμένων εννοιών σχέσης αλληλεπίδρασης. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται το Θεωρητικό Πλαίσιο καθώς και Εννοιολογικοί Ορισμοί των βασικών όρων της έρευνας: ΚΘ, ΚΠ, ΚΙ, Κρίση, Αγορά, Εκπαιδευτική Πολιτική, Παιδεία, Παραπαιδεία, Διδασκαλία-Μάθηση, ΑξίεςΑντιλήψεις μαθητών/-τριών και Τοποθετήσεις/Στάσεις τους απέναντι σε Παιδεία και Παραπαιδεία. Γίνεται, ακολούθως, αναφορά σε προγενέστερες –σαφώς περιορισμένες στον αριθμό- έρευνες συναφούς θεματολογίας και αναπτύσσονται ειδικότερα θέματα που άπτονται: α) του πολιτικού και ηθικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, β) της ερμηνείας του φαινομένου της Κρίσης στο ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, γ) της διερεύνησης των διαστάσεων του θέματος αυτού, δηλαδή του σύγχρονου
   «εκπαιδευτικού ζητήματος» του νεότερου ελληνισμού στην ιστορική τους προοπτική, δ) της παρουσίασης του ευρωπαϊκού και διεθνούς εκπαιδευτικού πλαισίουσυγκείμενου στο σύγχρονο εθνικό «Εκπαιδευτικό Ζήτημα» και τέλος ε) της εξέτασης του ρόλου που διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει η “Τρόικα” ή –αλλιώς- το «Κουαρτέτο των Θεσμών» ή απλά οι Θεσμοί στο ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και την επίταση σε καιρό κρίσης της ήδη από καιρό προωθούμενης Ιδιωτικοποίησης της εθνικής Εκπαίδευσης.

  “Η ιδιωτικοποίηση της Παιδείας στην Ελλάδα της κρίσης ως πραγματικότητα και ως δυναμική”

  1. MSc thesis
  2. greek
   1. Private education -- Greek financial crisis
  3. Original: Unic - Rules: RDA