• School of Education
 • May 2014
  Greek
  183 pages
  Pittas, Evdokia
  Special Education
  Original: Unic - Rules: RDA
  • Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς, εσωτερικευμένης ή εξωτερικευμένης μορφής, στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Παράλληλα, μελετήθηκε ο ρόλος του φύλου στην εμφάνιση των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών αυτών. Η έρευνα κρίθηκε αναγκαία καθώς οι Μαθησιακές Δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς επηρεάζουν όλους τους τομείς της ζωής των παιδιών και απασχολούν εξίσου εκπαιδευτικούς και γονείς. Έτσι, η σημασία των ευρημάτων της έρευνας είναι μεγάλη αφού αποτελούν πηγή πληροφοριών για την καλύτερη αντιμετώπιση των δύο αυτών προβλημάτων. Το δείγμα αποτελείτο από 200 μαθητές: οι 100 είχαν διαγνωσθεί με Μαθησιακές Δυσκολίες συγκροτώντας την κλινική ομάδα και οι άλλοι 100 αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου, μη έχοντας κάποιου είδους Μαθησιακή Δυσκολία. Όλοι οι μαθητές ήταν ελληνικής καταγωγής και δεν είχαν διαγνωσθεί με νοητική υστέρηση ή αυτισμό. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω της ενότητας αξιολόγησης της συμπεριφοράς του ερωτηματολογίου TRF του Achenbach για δασκάλους. Τα δεδομένα ομαδοποιήθηκαν και αναλύθηκαν μέσω περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την ύπαρξη περισσότερων προβλημάτων συμπεριφοράς στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Αναλυτικότερα, οι μαθητές με δυσλεξία εμφάνιζαν περισσότερα και σοβαρότερα προβλήματα από τους μαθητές χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες. Ωστόσο, οι μαθητές με δυσλεξία είχαν λιγότερο σημαντικά προβλήματα συμπεριφοράς από τους μαθητές με δυσγραφία, δυσαριθμησία ή και τα δύο μαζί. Σχετικά με το φύλο, τα κορίτσια παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική απόκλιση από τα αγόρια μόνο στο σύνδρομο Σωματικά Ενοχλήματα. Οι υπόλοιπες αναλύσεις ανέδειξαν κάποιες τάσεις των δυο φύλων, οι οποίες δεν είναι στατιστικά σημαντικές.

  Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς σε μαθητές του δημοτικού σχολείου

  1. MSc thesis
  2. greek
   1. Special Education
  3. Original: Unic - Rules: RDA