Καλώς ήρθατε στο UNIC Repository

Καλώς ήρθατε στο UNIC Repository

Το UNIC Repository είναι ένα ιδρυματικό αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης το οποίο περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό σχετίζεται με την έρευνα που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Σκοπός του Ιδρυματικού αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και η διάδοση της επιστημονικής έρευνας στην επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον καθιστά δυνατό τον εντοπισμό όλων των ερευνών καθώς και των επιστημονικών δημοσιεύσεων που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της δημοσίευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Τα αρχεία που δημοσιεύονται σε αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμα και ανακτήσιμα από οποιοδήποτε χρήστη στο διαδίκτυο, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πολιτική ανοικτής πρόσβασης έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων .Σε αυτές τις περιπτώσεις διατίθενται μόνο τα βιβλιογραφικά δεδομένα καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου. Τέλος, εκεί όπου η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου έχει συνδρομή μπορούμε να έχουμε πλήρη πρόσβαση στο κείμενο.

Μετάβαση στην Αναζήτηση