• School of Education
 • November 2014
  Greek
  243 pages
  Marmara, Christiana
  Original: Unic - Rules: RDA
  • Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί µια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων των εκπαιδευτικών και συγκεκριµένα αυτών που υπηρετούν στα σχολεία της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας, για τους λόγους αντίστασης και τους παράγοντες που τους επηρεάζουν ως προς την εισαγωγή και εφαρµογή καινοτόµων Πολιτιστικών Προγραµµάτων. Η µελέτη του θέµατος πραγµατοποιήθηκε σε δύο επίπεδα: στο θεωρητικό και στο ερευνητικό.
   Στο θεωρητικό µέρος, αρχικά, γίνεται αναφορά στο εννοιολογικό πλαίσιο και τη σηµασία των όρων της καινοτοµίας και της αλλαγής καθώς και αυτών της διοίκησης και της ηγεσίας µέσα από τη βιβλιογραφία. Κατόπιν, παρουσιάζονται τα µοντέλα της εκπαιδευτικής ηγεσίας καθώς και ο ρόλος όσο του διευθυντή στην εισαγωγή και εφαρµογή καινοτοµιών στο σχολείο όσο και του εκπαιδευτικού ως προς την αποδοχή ή µη της αλλαγής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντίσταση που προβάλουν οι εκπαιδευτικοί στην αλλαγή καθώς και στον τρόπο και τις στρατηγικές διαχείρισής της από το ιευθυντή. Το πρώτο µέρος ολοκληρώνεται µε ιστορική αναδροµή της δηµιουργίας και καθιέρωσης του θεσµού των Πολιτιστικών Προγραµµάτων, παρουσίαση τόσο του θεσµικού πλαισίου όσο και των χαρακτηριστικών τους, του τρόπου σχεδιασµού και υλοποίησής τους καθώς και την ανάδειξη της πορείας τους στα σχολεία της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
   Αθήνας κατά τη δεκαετία 2003-2013.
   Η ερευνητική διαδικασία που αποτελεί το δεύτερο µέρος της εργασίας, στηρίζεται στην ποσοτική µέθοδο ως η βασική αυτής της έρευνας και στην ποιοτική ως η συµπληρωµατική της. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι το ερωτηµατολόγιο και η συνέντευξη. Αρχικά πραγµατοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις οι οποίες είχαν σκοπό να εντοπίσουν τις µεταβλητές που θα ήταν απαραίτητες για τη διαµόρφωση του
   ερωτηµατολογίου και για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Στη συνέχεια, συλλέχθηκαν τα δεδοµένα της έρευνας µε τη χρήση του ερωτηµατολογίου που αποτέλεσε και το κύριο εργαλείο συλλογής δεδοµένων και ακολούθησε η επεξεργασία αυτών και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων που προέκυψαν ως απάντηση στα ερευνητικά ερωτήµατα που είχαν τεθεί.

  «Εµπειρική διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τους λόγους αντίστασης και τους παράγοντες που τους επηρεάζουν ως προς την εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων: Υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων στη ∆΄ ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας»

  1. MSc thesis
  2. greek
   1. Education, Primary -- Athens
  3. Original: Unic - Rules: RDA